Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

BYGDEMEDEL 2016 print

Tue 17. Nov 15 09:45

BYGDEMEDEL 2016
Nu kan föreningar och organisationer ansöka om bidrag ur 2016 års bygdeavgiftsmedel. Ansökan görs till Länsstyrelsen i Västerbottens län och ska lämnas i så god tid att den finns registrerad i Länsstyrelsens diariesystem senast den 31 december 2015. Information om bygdemedel och hur du ansöker finns på Länsstyrelsens webbsida http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/naringsliv-och-foreningar/projektstod/bygdemedel/Pages/default.aspx
och här på kommunens webbsida.
Här hittar du också blankett för din ansökan.
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601