Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

FÖRENINGSDIALOG ons 18 nov


Onsdagen den 18 november 2015, med start kl 18.30; Lokal: Östgården, Folkets Hus!


Föreningslivet i Vilhelmina kommun genererar ett stort utbud av möjligheter för alla åldrar. Ett rikt föreningsliv är också en mycket viktig del av kommunens attraktivitet för såväl invånare som besökare.
Kommunfullmäktige har tillsatt en beredningsgrupp av politiker och tjänstepersoner för att hitta rätt nivå av stöd och insatser av kommunala medel utifrån rådande ekonomiska förutsättningar.
Nu vill beredningsgruppen träffa dig och din förening för en dialog om framtiden:Hjärtligt välkommen!

Vilhelmina kommun - kommunstyrelsen


http://www.vilhelmina.se/Hem/Tidigare%20nyheter/S045EC36E-04645050
Thu 5. Nov 15 08:45