Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Möjligheternas Region - ett nytt näringslivsutvecklingsprojekt

20151102_104420_0.png


Möjligheternas Region - ett nytt näringslivsutvecklingsprojekt i samverkan mellan 8 kommuner i Västerbottens Inland (Region 8) som kommer att pågå under åren 2015-2018.

Målsättningen med projektet är att skapa en attraktiv region för fler och växande företag.

Delmål i projektet är att:

  • antalet nystartade företag ska öka
  • antalet växande företag ska öka
  • antalet nya produkter och tjänster på marknaden från våra kommuner ska öka
Projektet finansieras av Tillväxtverket, Region Västerbotten och kommunerna i Region 8

För mer information om projektet eller för stöd vid start av företag, utveckling i ditt företag eller idéutveckling,

kontakta projektledare/affärscoach i Vilhelmina kommun:

Ulrica Burman på tfn: 070-34 35 776 eller via mail ulrica.burman@vilhelmina.se 
eruf_14-20.jpg        
20151102_105256_0.png

http://www.vilhelmina.se/Hem/Tidigare%20nyheter/S045DCB4D-0494CEDF
Wed 4. Nov 15 15:38