Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Lokalbokning Vilhelminas idrottshallar höstterminen 2015

Lokalbokning Vilhelminas idrotsthallar höstterminen 2015

Nu finns bokningar för höstterminen 2015 här på hemsidan under flik Kultur & Fritid - Föreningsliv & Fritid - Lokalbokningen

Se även länk nedan:


http://www.vilhelmina.se/Hem/Tidigare%20nyheter/S0458E37C-0494CD51
Tue 13. Oct 15 10:31