Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Kungörelse; Kommunfullmäktige 19 oktober 2015 print

Mon 19. Oct 15 07:08

KUNGÖRELSE
Kommunfullmäktige i Vilhelmina sammanträder i
Folkets Hus, Måndagen den 19 oktober 2015 kl. 10.00
för behandling av nedanstående ärenden.

För att se utsändningen klickar du > här <

K G Abramsson
Ordförande
---------------------------------------------------------------
Ärenden
1. Upprop
2. Val av justerare
3. Delårsrapport 31 augusti 2015
4. Investeringskostnad för samordning F-3 i Latikberg
5. Allmänpolitisk debatt
6. Terminsavgift för den kommunala musikskolan 2016
7. Höjning av kostpriser för personal i Vilhelmina kommun
8. Tillsyn detaljhandel med folköl
9. Boendeplatser äldreboendet Strandbacka
10. Taxa för räddningstjänst
11. VA-taxa 2016
12. Avgift för trygghetslarm 2016
13. Renhållningstaxa 2016
14. Taxa och avgifter simhallen 2016
15. Avgifter serveringstillstånd 2016
16. Budget 2016
17. Motion-Beträffande medlemskap i Föreningen Sveriges vattenkraftskommuner (FSV)
18. Motion-angående Borgerliga vigselförrättare i Vilhelmina kommun
19. Motion om barnomsorg på obekväm arbetstid
20. Revidering av översiktsplan
21. Revidering säkerhetsprogram 2016-2019
22. Remiss - En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)
23. Valärende
24. Nyval av nämndemän 2016-2019
25. Val av ledamöter till fullmäktigeberedning
26. Delgivningar
Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkansliet.
Sammanträdet sänds via webb-tv
20151007_160955_0.jpg
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601