Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Ta del avförslaget till ny Renhållningsordning  print

Thu 12. Apr 18 11:38

Ta del avförslaget till ny Renhållningsordning

Ett förslag till ny Renhållningsordning 2019-2022 för Vilhelmina kommun har tagits fram. Renhållningsordningen innehåller Avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter.

Avfallsplanen är att strategiskt dokument och ett av kommunens verktyg för att styra avfallshanteringen mot att bli mer hållbar samt för att minska dess miljöpåverkan.

Föreskrifterna styr mer i detalj hur avfallshanteringen i Vilhelmina kommun ska utföras.

Kommunsstyrelsen har beslutat att ställa ut förslaget Renhållningsordningen under perioden 16 april till 13 maj 2018

Förslaget finns utställt på Vilhelmina kommuns folkbibliotek  

Öppentider     Mån 12-19      Tis 12- 17       Ons 12-19      Tors 12-17       Fre 12-16

Du kan också ta del av handlingarna här nedan
(alla dokument)
Synpunkter på förslaget ska lämnas skriftligen senast den 13 maj
Uppge Ärende Renhållningsordning Vilhelmina kommun samt ditt namn och adress.
Skickas till: Vilhelmina kommun Kommunkansliet Torget 6912 81 Vilhelmina
Eller maila till info@vilhelmina.se

Frågor ring 0940-140 80 el 140 67

Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601