Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Risk för svaga isar på Kultsjön och Kultsjöån mars

Kultsjön1.jpg

Risk för svaga isar på Kultsjön och Kultsjöån mars-april 2018!
 
Med anledning av planerade arbeten vid Stalons kraftverk kommer Kultsjön att sänkas av tidigare i år än vad som är normalt. Detta kan orsaka försämrade isförhållanden på Kultsjön och Kultsjöån. Arbetet vid Stalons kraftverk planeras att pågå i mars och april. Under denna tid kommer vattenföringen i Kultsjöån att öka vilket  kan orsaka försämrade isförhållanden på sträckan Kultsjön-Malgomaj.

http://www.vilhelmina.se/Hem/S055CF017-055D5F21
Mon 5. Mar 18 08:27