Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Störningarna i internetleverans Umeå - Sthlm åtgärdade  print

Fri 23. Feb 18 16:57

23/2 Problemet är identifierat
Problemet som orsakar "lagg" som framförallt de som spelar onlinespel märker av är identifierat och vi väntar på åtgärd från nätägaren under måndagen.

De nationella problemen blev slutligen åtgärdade den 15/2

Kunderna i Vilnet märker en klar förbättring framförallt genom bättre fart mot internet.
Fortfarande har vi vissa kundsegment som upplever störningar / "lagg".

12/2 Internet, kapacitetsproblem från Umeå och söderut mot Stockholm

I slutet på förra veckan fick vi information om att A3 har vissa kapacitetsproblem från Umeå och söderut mot Stockholm. Problemen berör samtliga stadsnät i Västerbotten.

Se problemrapport nedan från vår nuvarande Internetleverantör A3:
"Vi har under en period efter julhelgerna haft en större ökning av trafik i vårt nät än vi planerat. Det resulterade konkret i att nätet inte räckte till.
Problemet upplevdes distribuerat över olika slag. Med det menas att användare kunde uppleva vissa destinationer eller tjänster som sega under "primetime".
Tydligast verkar problemen ha varit för de användare som kräver de snabbaste svarstiderna eller har behov av annan realtidstrafik. Exempel vissa online spel eller streamad film/tv från andra utomnordiska leverantörer.
För att komma till rätta med problemet har nätet delats i två delar och trafiken går ut till ett nytt stamnät både i Umeå och Stockholm. Detta har lätta upp hela den gamla produktionen avsevärt.
Nästa steg blir att lägga om trafiken till det nya nätet helt och hållet. Det främst att säkra kapacitet för framtidens ökningar.
Med Vänlig Hälsning
A3 (CTO, NOC Manager, Key Account Manager)"

------------------

Problemet blev åtgärdat kl 10:25, idag 5/2.

Leveransproblemet av Internettjänsten inträffade under natten mot måndag pga av en omläggning i leverantörens nät. Detta blev som tidigare nämt åtgärdat och näten är åter i drift.

-------

Just nu är det problem med att komma sig ut på ett flertal sidor på Internet. Felet ser ut att på ett eller annat sätt beröra samtliga stadsnät i Västerbotten.

Internettrafik som går från Umeå och norrut fungerar (facebook, Youtube etc).

Problemet verkar ligga i länken mot södra sverige och vi väntar på besked om vad som är orsaken och när det kan vara åtgärdat.

Mvh
IT-enheten
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601