Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Enkätundersökning till Vilhelminaborna print

Thu 11. Jan 18 12:18

Enkätundersökning till Vilhelminaborna

Hur upplever du kontakten med de förtroendevalda? Hur upplever du den kommunala informationen och hur tycker du att du har möjlighet att påverka kommunala beslut?
Kommunfullmäktige har tillsatt Förtroendemannaberedningen som för närvarande bl.a. arbetar med nämndsorganisationen, reglementen samt regler för partistöd och arvoden inför den kommande mandatperioden 2019-2022.
Berätta för oss vad du tycker.
Gör så här
Enkäten består av 19 frågor och tar cirka 10 minuter att besvara. Inga namn kan kopplas till svar eller synpunkter
Gå in på kommunens hemsida www.vilhelmina.se  och klicka på länken: Enkätundersökning till Vilhelminaborna


Om du vill ha enkäten i pappersform som du kan besvara via ett portofritt svarskuvert, ta då kontakt med kommunens reception, tel 0940-140 00
Vi vill ha ditt svar senast 2018-02-07
Om du har frågor
Ta kontakt med Göran Lidström, Kommunkansliet, Vilhelmina kommun , 0940-14034, goran.lidstrom@vilhelmina.se
Tack för din medverkan!

VILHELMINA KOMMUN
Förtroendemannaberedningen


Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601