Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Stekenjokk stänger 15 oktober

Steken2.jpg

Från och med den 15 oktober stänger Stekenjokkvägen för säsongen. Detta meddelar länsstyrelsen Västerbotten. Det stängda området startar vid vändplanen vid Saxån.
Vägen öppnar igen 6 juni 2018.
Under perioden 15 december 2017 till 31 mars 2018 är även vägsträckan mellan Klimpfjäll och vändplanen vid Saxån avstängd.

Avstängningen av vägsträckan har skett sedan år 2000 då dåvarande vägverket begärde inskränkningar i skyldigheterna för drift och väghållning under vinterhalvåret.


http://www.vilhelmina.se/Hem/S05347287-0534734D
Fri 6. Oct 17 15:32