Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Stekenjokk stänger 15 oktober print

Fri 6. Oct 17 15:32

Steken2.jpg

Från och med den 15 oktober stänger Stekenjokkvägen för säsongen. Detta meddelar länsstyrelsen Västerbotten. Det stängda området startar vid vändplanen vid Saxån.
Vägen öppnar igen 6 juni 2018.
Under perioden 15 december 2017 till 31 mars 2018 är även vägsträckan mellan Klimpfjäll och vändplanen vid Saxån avstängd.

Avstängningen av vägsträckan har skett sedan år 2000 då dåvarande vägverket begärde inskränkningar i skyldigheterna för drift och väghållning under vinterhalvåret.

Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601