Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Vilhelmina bäst på att återvinna plast

återvinning.jpg

Vi ligger bäst till i länet då det gäller att återvinna plastförpackningar! Det visar ny statistik från FTI (Förpacknings o TidningsInsamlingen) som räknar hur mycket förpackningar vi sorterar och samlar in på återvinningsstationerna i alla kommuner i Västerbotten.
Härnedan ser ni hur mycket vi sorterar och samlar in i Vilhelmina kommun på våra Återvinningsstationer. Statistiken visar hur mycket som FTI fått in från vår kommun delat med antalet invånare i kommunen.

Plastförpackningar: 15,64 kg 
Metallförpackningar: 2,33 kg (Där ligger vi tvåa i Västerbotten)
Pappförpackningar: 18,38 kg
Tidningar: 23,63 kg
Glas: 12,78 kg
Vill du ha information om insamling och sortering av förpackningar gå in på FTIs hemsida www.ftiab.se


http://www.vilhelmina.se/Hem/S053042F9-05304321
Fri 22. Sep 17 13:32