Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Mattekurs för föräldrar

För att underlätta läxläsningen för elever så bjuder vi in föräldrar till elever i årskurs 7 på mattekurs! Medtag ditt barns mattebok så ses vi den 27/9!
Välkomna på kvällskurs
Matematik för föräldrar
Lärare: Anders Blomgren
Datum: 27/9 kl 18,30-20,30
Plats: Lärcentrum, sal Vilhelmina


http://www.vilhelmina.se/Hem/S053042E7-053042EC
Fri 22. Sep 17 13:29