Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Malgomajskolan startar naturbruksprogram print

Wed 20. Sep 17 10:08

20170920_100704_0.jpg

Nu kommer ett helt nytt tillskott till Malgomajskolan. Från och med nästa läsår kommer ett naturbruksprogram med tolv platser att startas upp på skolan.

Programmet kommer att starta med två inriktningar:
-Skogsvård, jakt- och fiskeguide
-Skogsmaskin

Den förstnämnda inriktningen kommer att påminna om den jakt- och fiskeutbildning som Malgomajskolan hade riksintag på fram till att gy2011-reformen trädde i kraft. Skolledningen ser goda samordningsmöjligheter med skolans växande restaurangprogram, där lokala råvaror har en central roll.
Skogsmaskinsinriktningen är däremot helt ny.
-Det saknas ett Naturbruksprogram med skogsmaskinsutbildning i inlandet och knappt några elever från inlandskommunerna söker sig till naturbruksutbildningarna i Burträsk eller Vännäs, vilket är ett stort problem för inlandet, säger Per Lindberg, rektor vid Malgomajskolan.

Branschen står inför väntande pensionsavgångar och behöver få in ny personal med maskinkunskap, grundläggande skogskunskap, datavana och som kan jobba självständigt.
-Det finns ett litet men stabilt intresse bland elever i Vilhelmina och dess närkommuner för att gå en skogsmaskinsutbildning, fortsätter Per Lindberg.  Att bygga upp en helt ny skogsmaskinutbildning vid Malgomajskolan skulle innebära investeringar på flera miljoner, därför kommer vi att satsa på samarbete med en redan etablerad skola.

Samarbetspartnern är i detta fall Dille Gård i Ås, Jämtland och planen är att eleverna, med vissa mindre undantag ska läsa de två första åren i Vilhelmina medan det sista läsårets praktiska kurser körs vid Dille. Möjligheten att ta upp någon/några av skogsmaskinerna till Vilhelmina under det tredje året ska utvärderas.

Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601