Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Välkommen till Innovationspark Norr!

Jonte1 liten.jpg

Den digitala utvecklingen går framåt, och Vilhelmina ska med! Därför välkomnar vi Innovationspark Norr och Sliperiet Umeå till två dagars frossa i modern teknik som för samhället framåt.
På tisdag 19/9 och onsdag 20/9 anländer Sliperiet från Umeå samt Torbjörn Johansson som är projektledare för Innovationspark Norr till Vilhelmina.
- Sliperiet är en del av universitetsvärlden där man jobbar med digital teknik , liksom projektet Innovationspark Norr, berättar Vilhelmina kommuns utvecklingschef Johneric Halvarsson.


Evenemanget som äger rum på Folkets Hus riktar sig till såväl skolelever som allmänhet och näringslivet.
- Sliperiet är på plats med sin personal och utrustning för att visa upp digitala produktions- och prototypmaskiner. Eleverna delas in i fyra olika grupper, och på varje station kommer de få testa olika saker, såsom 3D-skrivare, laserskärare, scannerutrustning och smarta material, berättar Johneric Halvarsson.

Förhoppningen är att skapa ett intresse så att de unga ser möjligheterna att kunna utveckla sig inom digital teknik.
-  Vi har något som heter teknikparken i Vilhelmina, och där har länsstyrelsen gått in med pengar så att vi har kunnat placera ut modern teknik på högstadieskolor.
Under dagtid kommer elever från mellan- och högstadiet samt natur- och teknikprogrammen från Malgomaj att få testa på den moderna tekniken. Under tisdagseftermiddagen får deltagare från näringslivet testa på kortare utbildningar, och under kvällen hålls öppet hus för allmänheten med en idéverkstad kring hur det framtida samhället kan se ut.
- Vi vill få fram en diskussion kring vad tekniken kan innebära för Vilhelmina, och hur kan vi dra nytta av den, säger Johneric Halvarsson.

- På onsdag får högstadiet komma på besök, samt natur- och teknikprogrammet för Malgomajskolan. Genom att de eleverna finns, finns ett väldigt nyvaket intresse hos gymnasieeleverna. Men det finns många ungdomar som redan på mellanstadiet är intresserade av det här.
När de får se att man med laserskärare kan skära ut bild i plåt eller plast blir man också intresserade av att nyttja den tekniken. Och tanken är att man ska kunna göra det i Vilhelmina.
I förlängningen finns ännu en tanke. Man har sökt pengar från Vinnova, som är en statlig stiftelse som jobbar med visioner och inovationer. N tittar vi på hur vi kan nyttja den moderna tekniken i dialog med politik och samhället i övrigt för att skapa utveckling på den lilla plats man bor.


http://www.vilhelmina.se/Hem/S052E7515-052E7532
Fri 15. Sep 17 15:52