Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Närkontakt med näringslivet

IMG_0184.jpg

Fr v: Dan Lindström, VD Diling Teknik AB, Ulrica Johansson, Suzanne Selin, Mikael Österberg och Katharina Hahlin, politiker, kommunstyrelsen


Under tisdagen genomförde kommunstyrelsen i kommunen företagsbesök.

Besöken genomförs i samband med ks sammanträden, där politikerna delas in i tre grupper som vid varje tillfälle besöker var sitt företag.
Att utveckla en bättre dialog med näringslivet och att öka kunskapen om varandra är en del av syftet med besöken. Tisdagens besök visade på vilket mångfacetterat näringsliv som finns i kommunen och den positiva utveckling som sker just idag.
Diling Teknik AB, MIO Möbler och Vinstor AB var de företag som besöktes vid dagens sammanträde. Nästa besökstillfälle blir i slutet av november.


http://www.vilhelmina.se/Hem/S0529A908-0529A931
Tue 29. Aug 17 16:39