Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Vattendrag restaureras i kommunen


Sommaren är här och årets fältsäsong drar strax igång. Inom projektet Kultsjödalen kommer vi denna sommar att arbeta med att återställa flottledspåverkade strömsträckor. Syftet är att skapa mer naturliga och bättre fungerande strömvattenmiljöer för fisk, mussla och andra djur och växter som är beroende av friska ekosystem. De områden som är i fokus är Gäddbäcken från Gäddsjön och ca 1,5 km nedströms (se karta). Utöver restaureringen kommer det ske utläggning av lekgrus för öringen på sträckor som restaurerades 2015 i Marsån mellan Fatsjöluspen och Malgomaj. Eventuellt kommer det även ske grusutlägg på en restaurerad sträcka från 2016 högre upp i Marsån.

20170626_081806_2.jpg

Skyltar och banderoller kommer sättas upp för att informera om arbetet. Har ni vägarna förbi så är ni välkommen att hälsa på. Fortlöpande uppdateringar kring arbetet kommer ske på vår facebooksida (Restaurering av vattendrag, Länsstyrelsen Västerbotten).

Har ni frågor och funderingar, kontakta i så fall oss:

Magnus Lindberg, arbetsledare restaurering av flottledspåverkade vattendrag Länsstyrelsen Västerbotten. 010-2254367, magnus.lindberg@lansstyrelsen.se

Mats Grönlund, fritids- och fiskeriintendent Vilhelmina kommun, 0940-140 47, mats.gronlund@vilhelmina.se


http://www.vilhelmina.se/Hem/S051D4ADB-051DB589
Tue 27. Jun 17 12:02