Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Upphandling, markförläggningsarbeten för bredband

Vilhelmina kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Markförläggning av kanalisation för optisk fiberkabel.
Upphandlingen omfattar ramavtal för avrop av tillhandahållande av maskiner och medhjälpare för grävning/plöjning och förläggning av markförlagd kanalisation inklusive brunnar för optofiberbaserat bredbandsnät.
Uppdragsprojekt kommer att fastställas senare där priser från denna upphandling utgör underlag för beställning enligt löpande räkning eller att fast pris fastställes med antagen leverantör baserad på det detaljprojektering som kommunen utarbetar.

Länk till upphandlingen finns här <E-AVROP>

http://www.vilhelmina.se/Hem/S050DF671-050DF6B6
Mon 24. Apr 17 12:30