Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Vilhelmina kommuns budgetremiss för perioden 2018-2020

Vilhelmina kommuns budgetremiss för perioden 2018-2020 finns att tillgå på hemsidan under Kommun o politik, ekonomi, budget. Sista remissdag är 2017-05-01.

http://www.vilhelmina.se/Hem/S0507628A-050762A9
Wed 29. Mar 17 07:38