Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Kultsjödalens utveckling är igång

Kultsjön.jpgFoto: Malin Blind

Utvecklingen av Kultsjödalen är igång! Idag har beredningsgruppen haft sitt första möte.

Under onsdagen påbörjades arbetet med ett beslutsunderlag för hur hela Kultsjödalen ska utvecklas.
Efter första mötet är deltagarna eniga: Ett beslutsunderlag som håller över tid och är förankrad hos både företagare, föreningar och ortsbor.
Under nästa möte ska gruppen ut i Kultsjödalen och möta dem som berörs av utvecklingen.
Kultsjö.jpgBåde politiker och tjänstemän ingår i beredningsgruppen.
http://www.vilhelmina.se/Hem/S05031BB6-05031C50
Wed 15. Mar 17 11:11