Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Move up North - Filmpremiär på Grand Hotel 24 januari

Move up North - Filmpremiär på Grand Hotel 24 januari
Region 8 släpper en film om det goda livet i Norrlands inland
Inlandskommunerna i Region 8 har i ett samarbete gjort en film i anslutning till Västerbottendagarna
på Grand där temat är ”Global attraktionskraft".
En kortare version av filmen som handlar om det goda livet i inlandskommunerna och visar två
familjer som har valt att flytta hit, kommer att ha premiär på invigningsdagen på Grand den 24
januari.
– Filmen blir också startskottet till en gemensam satsning på inflyttning i våra kommuner. Vi vill visa
övriga Sverige och världen hur attraktivt det är att leva i våra kommuner och vilka chanser som finns
för dem som väljer att bo och verka här, både som företagare och anställda, säger Jenny Lundqvist,
koordinator på Region 8.
Trots kommunernas storlek finns ett otroligt utbud av fritidsaktiviteter och service. Här blir du sedd
och har möjlighet att växa som människa och göra karriär. Västerbottens inland är en trygg plats att
bo på med många härliga, positiva människor. Vi vågar påstå att här finns allt som behövs för en hög
livskvalitet året runt.
För mer information se: www.moveupnorth.se

 

http://www.vilhelmina.se/Hem/S04F448DA-04F4AB03
Tue 24. Jan 17 08:25