Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

BYGDEMEDEL 2017

BYGDEMEDEL 2017
Nu kan föreningar och organisationer ansöka om bidrag ur 2017-års bygdeavgiftsmedel. Ansökan görs till Länsstyrelsen i Västerbottens län och ska lämnas i så god tid att den finns registrerad i Länsstyrelsens diariesystem senast den 31 januari 2017. Information om bygdemedel och hur Du ansöker finns på Länsstyrelsens hemsida:
och här på kommunens webbsida.
Beslut om riktlinjer, bygdeavgiftsmedel, föreningsbidrag hittar du här: Riktlinjer, bygdemedel, föreningsbidrag.pdf
Här hittar du också blankett för Din ansökan: Ansökningsblankett 2017
Upplysningar lämnas av Johneric Halvarsson, 0940 – 142 39.


http://www.vilhelmina.se/Hem/S04E9ADC0-04E9B1CF
Fri 9. Dec 16 10:56