Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

BYGDEMEDEL 2017 print

Fri 9. Dec 16 10:56

BYGDEMEDEL 2017
Nu kan föreningar och organisationer ansöka om bidrag ur 2017-års bygdeavgiftsmedel. Ansökan görs till Länsstyrelsen i Västerbottens län och ska lämnas i så god tid att den finns registrerad i Länsstyrelsens diariesystem senast den 31 januari 2017. Information om bygdemedel och hur Du ansöker finns på Länsstyrelsens hemsida:
och här på kommunens webbsida.
Beslut om riktlinjer, bygdeavgiftsmedel, föreningsbidrag hittar du här: Riktlinjer, bygdemedel, föreningsbidrag.pdf
Här hittar du också blankett för Din ansökan: Ansökningsblankett 2017
Upplysningar lämnas av Johneric Halvarsson, 0940 – 142 39.

Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601