Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Information till allmänheten gällande Sevesoverksamhet

Information till allmänheten gällande Sevesoverksamhet vid Vilhelmina 1:1, Granberget

Bottnia Kross AB har gjort en Sevesoanmälan för befintlig bergtäkt till länsstyreslen. Verksamheten kommer att bestå av avtäckning, borrning, sprängning, skutknackning, krossning, sortering, upplagshantering samt transporter till och från täkten.  Läs information från verksamheten här

http://www.vilhelmina.se/Hem/S04E6FB9C-04E6FBEC
Wed 30. Nov 16 13:25