Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Dessa verksamheter har flyttat in till Centrumhuset

Dessa verksamheter har flyttat in till Centrumhuset ( Gamla Polishuset).

På bottenplan finner ni hemtjänst och hemsjukvård.

1 trappa upp finns:

Handläggarenheten
LSS Omsorgen
Arbetsterapeut
Fysioterapeut/Sjukgymnast
Arbetsmarknadscoach
Immigrationsservice

Välkommen till Oss!Ring om du har några funderingar!
Med vänlig hälsning

Kerstin Ottosson
Områdeschef Hemtjänst tätort

Telefon: 0940-140 96 kl 08.00-10.00
Mobil: 070-260 17 00
http://www.vilhelmina.se/Hem/S04B2A327-04B2A343
Wed 7. Sep 16 10:12