Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Kärlhämtning (soptunnan)

För att tömning ska utföras måste kärlet stå i anslutning till hämtningsplats/transportväg för sopbilen.  Draghandtaget ska vara vänt mot vägen.

För att underlätta för de som hämtar dina sopor är det några saker du bör tänka på:
  • Ställa ut ditt kärl senast 06.00 på hämtningsdagen.
  • Tunnan ska vara fritt stående och fullt synligt på hämtningsplatsen.
  • Draghandtaget ska vara vänt utåt.

http://www.vilhelmina.se/Hem/S04AE0FFD-04AE1012
Mon 22. Aug 16 09:22