Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Tömning av enskilda slambrunnar

Tömning av enskilda slambrunnarUnder tiden maj – oktober utför Vilhelmina kommun tömning av enskilda slambrunnar.

Årsbostäder: Endast anmälan första gången. Tömning sker varje år om inte Miljö- och byggnadsnämnden har beviljat annat intervall.

Fritidshus: Anmälan göras varje gång tömning ska ske (om inte annat intervall överenskommits).

Tänk på följande för att underlätta tömningen:
  • Farbar väg för lastbil skall finnas fram till slambrunn.
  • Vägen ska tåla tung trafik
  • Onormalt tunga lock debiteras extra.
  • Märk ut brunnen med ex en käpp. Gamla vägkäppar finns att
  • hämta på kommunförrådet i Vilhelmina, Saxnäs och Dikanäs
  • Väg och brunn ska vara fri från sly, ris och andra hinder
  • Använd kodlås till bommar och lock
Upplysningar: 0940-140 50

Grundavgift 1864  kr ink moms för planlagd tömning. Övriga avgifter/tilläggsavgifter framgår av renhållningstaxan.

Kommunen påtar sig inget ansvar för skador som kan uppstå på brunn, väg eller omgivande terräng i samband med tömningen, i de fall väg ej uppfyller ställt krav på bärighet.

Anmälan görs senast 30 april.

Anmälan görs via:eller
anmälningsblanketten för slamtömningen finns här


http://www.vilhelmina.se/Hem/S04852691-04852952
Thu 31. Mar 16 10:57