Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Sápmi-Sameland

renar.jpg


Information om minoritetsreformen
Vilhelmina – samisk förvaltningskommun

Från 1 januari 2010 gäller lagen om minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009.724). Den ska skydda Sveriges nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Lagen ska stärka deras möjligheter och rättigheter till inflytande samt främja minoritetsspråken jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Samiska, meänkieli och finska har ett förstärkt skydd inom vissa geografiska förvaltningsområden. Vilhelmina kommun ingår i förvaltningsområdet för samiska.

Lagen innebär att kommunen ska:
  • informera om lagen
  • ge inflytande till och samråda med företrädare för minoriteterna
  • skydda/främja alla minoriteters språk och kultur, särskilt med fokus på barn
  • ge service och erbjuda myndighetskontakt på samiska vid efterfrågan och på övriga minoritetsspråk om det finns språkkunnig personal
  • erbjuda barn- och äldreomsorg helt/delvis på samiska vid efterfrågan.
Vilhelmina kommun har påbörjat arbetet för att möta lagen. Som samisk förvaltningskommun ligger fokus just nu på de samiska frågorna. Ett samråd har bildats som i dagsläget består av representanter från samebyarna, sameföreningarna och av tjänstemän i kommunförvaltningen. Har du frågor eller idéer som rör minoritetsreformen är du välkommen att ta kontakt med:

minoritetssamordnare Laila Daerga, 0940-146 01
språkarbetare/kartläggare Veronica Labba, 0940-146 55

Klicka på följande länk för att komma till Vilhelmina kommuns sida med mer information om Minoritetsspråk

Under länken minoritet.se hittar ni information och dokument som rör minoritetsreformen.Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.pdf

Språklag.pdf

Denna sida är under bearbetning.

http://www.vilhelmina.se/Hem/Menu/S03331FC8-03579134
Wed 30. Nov 11 15:23