Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Tillgänglighet

På den här sidan kan du välja olika hjälpmedel som gör informationen mer tillgänglig.

Om du klickar på Lättläst så kommer du till Infomix som är en del i Region Västerbotten. Infomix arbetar med att bearbeta information från kommuner och landsting.

På Infomix hemsida finns lättläst information från kommunen.
Om du klickar här kommer du till Infomix inlästa nyheter om kommunen. Där finns det ibland inspelade intervjuer med politiker mfl.
Om du klickar på Teckenspråk kommer du till en webbsida där det finns information från Kommunen och Landsting. Filmerna är producerade av Infomix som är en verksamhet inom Region Västerbotten.

http://www.vilhelmina.se/Hem/Menu/S03331FC7-03777D29
Mon 11. Jun 12 14:34