Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Möjligheternas Region print

Thu 10. Dec 15 10:16

Logga_Color_MR8text.jpg

Möjligheternas Region - ett näringslivsutvecklingsprojekt i samverkan mellan 8 kommuner i Västerbottens Inland (Region 8) som kommer att pågå under åren 2015-2018.

Målsättningen med projektet är att skapa en attraktiv region för fler och växande företag.

Delmål i projektet är att:

  • antalet nystartade företag ska öka
  • antalet växande företag ska öka
  • antalet nya produkter och tjänster på marknaden från våra kommuner ska öka
Projektet finansieras av Tillväxtverket, Region Västerbotten och kommunerna i Region 8

För mer information om projektet eller för stöd vid start av företag, utveckling i ditt företag eller idéutveckling, kontakta:

Ulrica Burman på tfn: 070-34 35 776 eller ulrica.burman@vilhelmina.se projektledare/affärscoach i Vilhelmina kommuneruf_14-20.jpg              region_vasterbotten.png
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601